Professionele kwasten sets voor de kinderopvang en scholen

Privacy Statement


Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies voor het herkennen van uw winkelwagentje en het bijhouden van een sessie nummer. Er wordt in de cookie geen informatie opgeslagen over uzelf of over de producten in uw winkelwagentje.

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen via uw browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Het uitzetten van cookies kan het functioneren van onze website beïnvloeden.

Privacy

Uw bedrijfs- en contactpersoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Rybka.nl. Uw gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de leveringsovereenkomst, risicobeheer en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder ook het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Rybka.nl valt. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit ons laten weten via een e-mail naar info@rybka.nl of per telefoon (072 – 511 2902). Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend door Rybka.nl gebruikt en zullen nooit aan derden worden verstrekt. Voor reacties op ons privacybeleid of voor de wijziging en/of inzage van uw gegevens kunt u ook terecht bij de afdeling Relatiebeheer.

Privacy op internet

Tijdens een bezoek aan onze website wordt uw ip-adres herkend en zo mogelijk de domeinnaam en de site of e-mail van herkomst. Rybka.nl bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele bedrijfsgegevens, maar slechts om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze website en e-mail nieuwsbrieven te optimaliseren. Om onze dienstverlening te verbeteren maken wij beperkt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand wat bij bezoek aan onze site op uw computer wordt geplaatst om informatie over uw bezoek te registreren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw browserinstellingen.

E-mail adressen

Uw zakelijk e-mailadres wordt uitsluitend in ons systeem bewaard als dit rechtstreeks aan ons doorgegeven wordt. We gebruiken dit e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is doorgegeven en verder voor andere marketing- of servicedoeleinden indien hier toestemming voor is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken, de mogelijkheid wordt hiertoe geboden in elke commerciële e-mailcampagne die u van Rybka.nl ontvangt. U kunt dit ook via telefoon of e-mail aan onze afdeling Relatiebeheer mede delen op het hierboven vermelde adres. Uw e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden.

Bedrijfs- en contactpersoons informatie

Rybka.nl bewaart alle bedrijfs- en contactpersoons informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt via deze site. Deze informatie wordt gebruikt ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. Als u ons via onze site uw postadres of telefoonnummer meedeelt kunt u periodiek mailings en catalogi van ons ontvangen. Als u hier niet langer prijs op stelt kunt u hiervoor contact opnemen met de afdeling Relatiebeheer op het hierboven vermelde adres.

Wijzigen van uw gegevens

Wij stellen het op prijs, als u melding maakt van eventuele onjuiste klantinformatie, zodat wij u in de toekomst op correcte wijze kunnen benaderen. Als u over een Rybka.nl account beschikt, kunt u bepaalde wijzigingen zelf online doorvoeren. Overige wijzigingen kunt u doorgeven aan de afdeling Relatiebeheer.

Beveiligde verbinding

Om u te kunnen verzekeren van de veiligheid en bescherming van uw gevoelige informatie zoals uw creditcardnummer en overige klantgegevens, hebben wij de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen. Wij maken gebruik van een 256 bit Secure Sockets Layer (SSL), de technologie om uw data te coderen en beschermen.

Toepasselijkheid

Dit privacybeleid en de Algemene Voorwaarden van Rybka.nl zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.

Privacy statement van Rybka.nl