Professionele kwasten sets voor de kinderopvang en scholen
Kinderopvang wordt duurder.

Kinderopvang wordt duurder.

woensdag 06 juni 2018

Ouders met kinderen op de kinderopvang gaan daarvoor meer betalen. Zij krijgen de rekening gepresenteerd voor verscherpte eisen die de overheid aan de kinderopvang stelt. Met het risico dat jonge gezinnen met lage inkomens hun kinderen weer thuishouden.

Dat concluderen onderzoekers van ABN Amro in een dinsdag uitgebracht rapport over nieuwe knelpunten in de Nederlandse kinderopvang. De sector zit al jaren in een achtbaan: eerst waren er de wachtlijsten, toen volgde een faillissementsgolf ten tijde van de financiële crisis, en nu weten veel exploitanten van kinderdagverblijven niet meer waar ze personeel vandaan moeten halen.

Wettelijke eisen
Een ding is wel duidelijk: de kinderopvang in Nederland wordt steeds professioneler en de wettelijke eisen gaan omhoog. Er is meer personeel vereist voor eenzelfde aantal kinderen. Mag een leidster nu nog op vier baby's tegelijk passen, vanaf volgend jaar is die ratio vastgesteld op drie. En dus moeten crèches op zoek naar nieuwe medewerkers op een arbeidsmarkt waar al sprake is van schaarste.
De onderzoekers hebben berekend dat er minimaal 2500 extra medewerkers nodig zijn voor het intensievere toezicht op baby's. De werving moet daarvoor nog starten, terwijl het aantal vacatures in de branche is gestegen tot 450 per maand, een verdubbeling ten opzichte van 2016. Vooral in de Randstad zijn er veel moeilijk te vervullen vacatures. Tegelijk gaan kinderen weer massaal naar de opvang nu ouders makkelijker werk vinden en de kinderopvangtoeslag is verruimd.

De branche telt dit jaar zo'n 85.000 beroepskrachten en is daarmee terug op het niveau van vóór de financiële crisis. Volgens de laatste prognose zal dit aantal de komende jaren groeien tot 94.500 personen in 2022.

War for talent
De uitgaven voor extra personeel dreigen op het bordje van de gezinnen te komen. De onderzoekers voorzien getouwtrek om het schaarse talent en het is volgens hen maar de vraag of een verhoging van de kinderopvangtoeslag met 4,6% de kosten hiervan dekt. Gezinnen krijgen te maken met hogere tarieven dan de maximum vergoeding van de overheid. Die kosten komen bovenop de eigen bijdrage die ouders betalen.

Ad Doorneveld, bestuursvoorzitter van kinderopvangorganisatie SWK, is stellig in zijn reactie. 'Ouders gaan meer betalen. Mooier kan ik het niet maken. De verhoging van de toeslag is niet voldoende.'
De SWK Groep, met een capaciteit voor 20.000 kinderen, heeft nu al moeite om nieuwe kinderen te plaatsen bij gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel. Er ontstaan daardoor weer nieuwe wachtlijsten. De organisatie, actief in het zuidelijk deel van de Randstad, heeft momenteel zestig vacatures op 2000 personeelsleden. Dat probleem wordt nog groter als vanaf 2019 extra medewerkers nodig zijn om de babygroepen te verzorgen. Doorneveld: 'De bereikbaarheid van de kinderopvang komt in het geding. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Want de overheid ziet de opvang als instrument om ouders naar een baan te leiden.'

Huilende baby
Volgens de SWK-topman wordt de branche klemgezet door alle regels. 'Als een medewerker te laat pauzeert omdat deze een huilende baby de fles moet geven, worden wij op de vingers getikt door de GGD', zegt Doorneveld. Ook laakt hij de doorlopende screening van personeel die de wetgever afdwingt. 'Dit is fnuikend voor de branche. Het wordt ondoenlijk om normaal ons werk te doen.'

De hogere kosten voor de babyverzorging kunnen per exploitant sterk verschillen, blijkt uit een recente studie van onderzoeksinstelling SEO. Van de ruim 2400 organisaties voor dagopvang verwachten er 570 een kostenstijging van 10% of meer. Een derde van de kleine organisaties voorziet juist geen hogere kosten. Gemiddeld becijfert SEO een kostenstijging van 4,6%.

Bron: FD Media Groep

« terug